Η εταιρία μας ιδρύθηκε το 1990 και βρίσκεται στο Περιθώρι Δράμας. Στεγάζεται σε ιδιόκτητους χώρους 1500τ.μ. και απασχολεί 7 άτομα τεχνικό προσωπικό. Κατασκευάζουμε γεωργικά μηχανήματα όπως πατατοεξαγωγείς απλούς και διπλούς, πατατοσυλεκτική (κουμπίνα), πατατοσπορείς απλούς, αυτόματους και με γραμμική λίπανση, καρούλια όλων των τύπων, πλατφόρμες, φαρμακοδιανομείς και ρίπερ. Τα μηχανήματα μας κατασκευάζονται σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές.


Our company was founded in 1990, and is located in Perithori of Drama. We lodge in our area which is 1500sq.m. and we have 7 technicians personnel. We manufacture agricultural machinery like potato harvesters single and double, coumbines, potato planters single, automatic and with line fertilisation, every type of reels, platforms, pharmacy distributor and riper. Our machines are manufactured accordingly the European standards.


Manufacturing Agricultural Products

Κατασκευή Γεωργικών Μηχανημάτων